Skolledningen har ordet

 

 

 

 

Varje elev är en unik varelse med en kapacitet att lära sig och utvecklas efter sin fulla potential. Skolans utmaning är att ge rätt förutsättningar till utveckling. Vi ser varje individ som en existentiell varelse med ande, kropp och själ. Vi vill se varje elevs egenvärde som en unik människa och vår förhoppning är att eleverna på Tranmursskolan får erfara att de är fantastiska personer oavsett social bakgrund, funktionsvariationer, etnicitet, ålder etc.

 Vi vill:

  • främja elevernas lärande genom att skapa goda förutsättningar för inlärning och personlig utveckling i lugn miljö.
  • ge eleverna kunskaper för livet samt insikt om att lärande är intressant och något som pågår hela livet.
  • berika Gävle med en grundskola med kristen värdegrund och etik.
  • överföra värden och traditioner, språk och kunskaper från en generation till nästa.
  • förmedla att varje elev är unik och älskad för den person som den är.