Klagomål

Om du har synpunkter och klagomål på vår skolas verksamhet är du välkommen att framföra dem. Klicka här för att se hur du på bästa sätt når fram med ditt ärende:  Rutiner för synpunkter och klagomål.pdf