Information om skollagen.

Sammanfattning av skollagen.pdf

För mer information se skolverkets hemsida.