Vårt arbetssätt     

Vi arbetar i åldersblandade klasser  där vi verkar för goda kamratrelationer och en stimulerande arbetsmiljö  anpassad efter varje individs inlärningsstil och förmåga. En trygg arbetsmiljö med goda relationer är förutsättningen för inlärning!

Vi följer Skolverkets läroplan samt det centrala innehållet i samtliga ämnen.

 7 av 9 lärare är legitimerade i sina ämnen. Vår satsning på hög lärartäthet gör att eleverna på vår skola blir sedda och får tillfälle till mycket stöd i undervisningen. Det tror vi är en av anledningarna till den trivsel som personal och elever ger uttryck för.

 Vi strävar efter ordning och kvalitet i arbetet och har tagit till oss devisen: Skolan behöver både ramar och kramar.

Tranmursskolan är en helt mobilfri skola