Välkommen till högstadiet! 

Vi som arbetar mest med de äldre eleverna är:

 

Lars Lönnblad: klassföreståndare för hög och lärare i matematik, NO, trä- och metallslöjd samt hemkunskap.

Per Gylén: klassföreståndare för hög och lärare i SO och HKK.

Boë Seisay: svenska och engelska.

Mattias Eriksson: musik och idrott.

Marie-Jeanette Magnusson: bild och textilslöjd.